LOVE AND MARRIAGE
BRUIDSBEURS 

In het verleden was ROKA deelnemer aan de onderstaande Love and Marriage bruidsbeurzen. Tegenwoordig is ROKA is geen deelnemer meer van de Love and Marriage beurzen.